Český výrobce čalouněného nábytku

Co je u nás nového?

26. 03. 2013
PRODEJNA BRNO- v sobotu 29.3.2013- ZAVŘENO!!! ...více

26. 09. 2012
PRODEJNA BRNO- v sobotu 29.9.2012- ZAVŘENO!!! ...více

10. 07. 2012
POZOR!!! Změna otevírací doby!!! ...více

19. 06. 2012
Prodejna Brno v sobotu 7.7.2012- Zavřeno!!! ...více

Obchodní podmínky

Jak nakupovat

 1. Tento server není internetový obchod. Pro uzavření závazné objednávky je nutná návštěva některého z obchodních míst (ujednání detailů objednávky včetně výběru materiálu). Případně je možné provést konzultaci zaměření a výběr přímo ve Vašem interiéru.
 2. Zde máte možnost vybrat typ a prvky Vámi požadovaného výrobku a obratem se Vám zobrazí aktuální ceny.
 3. Jednotlivé typy nábytku si můžete vybrat na stránce příslušné sekce (pohovky, křesílka, sektorový nábytek). Každá sekce obsahuje několik typů nábytku. Kliknutím na konkrétní typ se Vám zobrazí jednotlivé prvky. Zadáním počtu kusů jednotlivých prvků a výběrem cenové třídy potahového materiálu (největší výběr potahových materiálů nabízí třída IV) se v políčku aktuální cena zobrazí celková cena vybrané sestavy a vybrané položky se zvýrazní.
 4. Vybranou sestavu máte možnost vytisknout.
 5. Vytisknout můžete i katalogový list obsahující kompletní informace o daném výrobku.
 6. V případě Vašeho zájmu vyberte pro Vás nejdostupnějšího prodejce a kontaktujte jej pro upřesnění dalších detailů objednávky včetně výběru materiálu.

Dodací a platební podmínky

 1. Prodej výrobků firmy RESA je po celém území ČR zajištěn výhradně prostřednictvím firemních prodejen a smluvních prodejců.
 2. Objednatel zaplatí při podpisu objednávky stanovenou zálohu v hotovosti nebo převodem na účet prodejce.
 3. Objednávka nabývá platnosti jejím podpisem oběma stranami a zaplacením zálohy.
 4. Nedílnou součástí objednávky jsou její přílohy (zaměření prostoru, nákres sestavy atd.)
 5. Dodací lhůta je cca 4 - 6 týdnů od objednání a složení zálohy.
 6. Při zrušení objednávky ze strany objednatele propadá záloha ve prospěch dodavatele.
 7. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 8. Doplatek do výše celkové ceny výrobku (včetně DPH) zaplatí objednatel při jeho převzetí v hotovosti případně před dodáním na účet dodavatele.
 9. Výrobek je až do jeho úplného zaplacení majetkem dodavatele.
 10. Po převzetí výrobku obdrží objednatel příslušné doklady včetně záručního listu.
 11. Záruka na všechny výrobky je 24 měsíců.

Upozornění

 • S ohledem na průběžný vývoj a inovace se mohou obrázky a vzorky v technických detailech lišit.
 • Výrobky je třeba správně ošetřovat. Při nesprávné údržbě nelze uplatnit reklamaci. Převážně u výrobků zhotovených z přírodních materiálů (kůže, masiv, dýha) je nutné údržbě věnovat maximální pozornost.
 • Při použití přírodních materiálů není možné zaručit shodnou kresbu i barevnost na všech plochách.
 • Osobní údaje uvedené v objednávce a jejích přílohách mohou být použity pouze pro účely plnění konkrétní objednávky případně k marketingovým účelům dodavatele, event. pro potřebu kontrolních orgánů státní správy. K takovému využití dává objednatel svůj souhlas. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě, ani jinak zneužita.

Reklamační řád

1. Všeobecné ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti RESA, spol. s r. o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zakoupenému zboží je přikládán "Dodací list". Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem tohoto "Dodacího listu".

2. Kupující

Je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

3. Způsob provedení reklamace

Délka záruky je 24 měsíců u každého zboží. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, je kupující povinen o reklamovaném zboží poskytnout dodavateli přesné informace a doložit originál prodejního dokladu reklamovaného zboží (faktura, dodací list). Místo převzetí reklamovaného zboží je shodné s místem předání zboží. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamaci lze uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží.

4. Reklamace zboží

Řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění vady zboží (na základě písemného posouzení výrobce, nebo jím určeného zástupce, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží opraveno případně vyměněno za stejný kus. Pro vyřízení reklamace je nutné bezodkladně oznámit prodávajícímu, že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila případně doložit i fotografickou dokumentaci. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup její vyřízení.

Reklamaci nelze uplatnit v případech kdy zboží bylo:

 • neodborně používáno nebo ošetřováno
 • užíváno k jinému účelu
 • používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
 • poškozeno živly
 • mechanicky poškozeno
 • vystaveno enormnímu zatížení neodpovídajícímu běžnému způsobu užívání

Po uplynutí 24měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat. Výrobce poskytuje doživotní servis všech výrobků. Cenu této opravy stanoví výrobce.

Spolupracujeme s Fire4home